Sportschule Tokio

[Logo: Sportschule Tokio]

Sportschule Tokio
Judo-Armhebel: Gyaku Kesa Garami

1. Kyu (braun) – Ik Kyu Gruppe: Ashi Gatame – mit Bein

Gyaku Kesa Garami

[Foto:
Judo-Armhebel:
Gyaku Kesa Garami
]
(Größere Ansicht)

Tori hält Uke in Gyaku Kesa Gatame und hebelt Ukes rechten Arm über sein linkes Bein.

Impressum: Prof. Dr. Peter Gerwinski, Gerlachfeld 13, 45279 Essen, Tel.: 0201-8604279, E-Mail: peter@gerwinski.de